Med 20 års erfarenhet

som begravningsrådgivare, med bl.a. anställning

och utbildning i ett av branschens största företag, vill  jag stå till Ert förfogande. 

     Vänd  Dig  gärna  till  begravningsbyrån

Bernt Nyman

B  e   g   r   a   v   n   i   n   g   a   r

_____________________________________________________________


..för att få information om vad Du kan få hjälp med efter ett dödsfall.


Kontakta mig så bestämmer vi en tid när och var vi kan träffas - t.ex. i hemmet , där Du känner Dig tryggast.


Min uppgift är att skapa trygghet åt dig som förlorat en anhörig och hjälpa Dig gå vidare med Ditt liv.


Det vill jag genom att visa vilka valmöjligheter som finns och ”lyssna in” vilka önskemål och arrangemang som kan vara aktuella, samt förlösa de tankegångar som Ni som anhöriga har, men kanske har svårt att sätta ord på.


För bouppteckningar och andra familjerättsliga ärenden förmedlar jag kontakter med kunniga och erfarna inom respektive område.


Du når mig enklast på telefon 0371-180 89 eller skicka ett mail till: info@berntnyman.se


Du får råd och hjälp med allt kring begravningen.

_________________________________________________________________________

Bernt Nyman Begravningar                      Telefon 0371-180 89

Krikonvägen 6                              E-post info@berntnyman.se

333 33 Smålandsstenar                           www.berntnyman.se

Målsättningen är att 

slå vakt om den

personliga servicen, omsorgen om med-människan och det vänliga bemötandet.


Du träffar någon som genom erfarenhet och grundlig utbildning

lärt sig att möta

sörjandes problem.


Här får Du råd

och vägledning

- även utöver det

  som hör till själva   begravningen. ___________________

Kontakt 

dygnet runt:

  Telefon 

0371 - 180 89

E-mail

info@berntnyman.se